Amsterdam gaat zzp’ers met schulden helpen

Amsterdam gaat zzp’ers met schulden helpen

16 september 2020 - Amsterdam verdubbelt de schuldhulpverlening aan zzp’ers en andere ondernemers. Daarmee zet de gemeente zich schrap voor een verwachte toeloop van vooral zzp’ers die in financiële problemen komen.

 

Proactief handelen van een gemeente is zeker gewenst voor de groep zelfstandigen die al gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen van het kabinet." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK

 

Bij het maatschappelijk werk gaan per stadsdeel twee medewerkers zich helemaal toeleggen op schuldhulp aan ondernemers. Ook worden ondernemers die een beroep hebben gedaan op coronavangnet Tozo door de gemeente benaderd met de vraag of ze hulp kunnen gebruiken. Zo wil de gemeente voorkomen dat schulden hoog oplopen onder de meer dan 80.000 Amsterdammers die afhankelijk zijn van hun inkomsten als zelfstandigen.

 

Vooralsnog melden zich niet meer ondernemers dan normaal. Jacqueline Zuidweg, die zich met haar bedrijf Zuidweg & Partners vooral richt op hulp aan ondernemers, spreekt van ‘stilte voor de storm’. Bij de financiële crisis in de jaren na 2008 ging dat ook zo. “Toen meldden ondernemers zich ook niet van het ene op het andere moment, maar verdubbelden de aanvragen twee jaar achtereen.”

Zwakste schakel

Net als de gemeente maakt ze zich vooral zorgen over zzp’ers. “Dat is al langer de zwakste schakel in de economie. Het was al zo dat het veel zelfstandigen goed ging, maar aan de onderkant van de arbeidsmarkt waren nogal wat zzp’ers financieel kwetsbaar of afhankelijk van één of twee opdrachtgevers. Als die het dan moeilijk krijgen door de coronamaatregelen, kunnen de schulden snel oplopen.”

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) roept ondernemers met schuldproblemen op om zich snel te melden. “De ervaring leert dat er vaak tijd zit tussen het ontstaan van financiële problemen en het moment waarop mensen hulp zoeken. Daarom zien we de toename nu nog niet, maar die verwachten we de komende maanden wel. “

Daarbij kan gêne of onwetendheid een rol spelen. “Velen zijn zoekende, weten niet dat er hulp is,” zegt Zuidweg. Terwijl de oplossing ook kan zijn om – tijdelijk – een ander vak te kiezen of in loondienst te gaan, zeker naarmate ondernemers met hun bedrijf meer belemmerd worden door de coronamaatregelen. Maar veelal proberen ze eerst zelf een uitweg te vinden en daardoor lopen de schulden vaak hoger op dan nodig is. “Ondernemers weten niet dat een schuldregeling of stoppen ook een optie is.”

Deurwaarder

“Vaak komen ze pas in beweging als de deurwaarder de deur platloopt,” zegt Zuidweg. Dat kan nog even duren - tot 1 oktober biedt de Belastingdienst bijvoorbeeld nog ruimte om betalingen uit te stellen vanwege ‘corona’. Over het algemeen stelden schuldeisers zich ruimhartiger op aan het begin van de coronacrisis, maar daar komt natuurlijk een keer een einde aan. Als het gaat om de huur ziet Zuidweg deurwaarders al actiever worden.

 

Ook Albert Stolker, schuldhulpverlener voor Puur Zuid, dat in Amsterdam-Zuid opereert, herkent dat het bij de schuldhulpverlening nog niet veel drukker is geworden. Maar dat lijkt hem een kwestie van tijd. En vanwege zijn ervaringen tijdens de vorige grote crisis vreest hij dat vooral ondernemers het te lang alleen proberen te rooien zonder hulp te zoeken. “Door schaamte of ze willen niet hun hele hebben en houden op tafel leggen. Het is toch taboe of ze weten niet wat zoal mogelijk is.”

Uitzichtloos

Een les van de vorige crisis was toch al dat mensen met schulden één tot vijf jaar wachten alvorens ze hulp zoeken. Omdat hun financiële situatie dan echt uitzichtloos is geworden, is een schuldsanering de enige uitweg. Terwijl ze beter af waren geweest als ze in een eerder stadium hulp hadden gezocht. “Dan hadden we al kunnen helpen met het op orde brengen van de administratie of het in beeld brengen van de uitgaven. Soms kunnen we nog wel een regeling treffen.”

In Zuid was daarom al voor het coronavirus opdoemde, bedacht om dit soort hulp beschikbaar te stellen aan de vele ondernemers in het stadsdeel. Dan kan een luisterend oor al een groot verschil maken. “Het geeft al zoveel rust als er geluisterd wordt. Of als ondernemers iemand kunnen bellen als er iets is.”


Bron: Parool