Belanghebbenden mogen meepraten over nieuwe zzp-wet

Belanghebbenden mogen meepraten over nieuwe zzp-wet

22 juni 2018 - Het kabinet gaat na de zomer met betrokkenen in gesprek over nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Het idee is dat zij kunnen bijdragen aan een verdere uitwerking van de plannen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën gaan de Tweede Kamer in het najaar informeren over de gesprekken met wetenschappers en ''veldwerkers''. Het blijft de bedoeling dat op 1 januari 2020 nieuwe wetgeving ingaat.

 

“De schijnzelfstandigheid blijft een lastig in wetgeving te vangen ‘probleem’, BVIK lost deze materie goed op met nog steeds veel keuze vrijheid voor de gebruiker van dit concept." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK

In een brief aan de Kamer schrijven de bewindslieden dat ze ver zijn met de uitwerking van nieuwe wetgeving, maar dat er nog wel wat pijnpunten zijn. Zo gaat het kabinet nog in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven.


Al in 2016 werd de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. Die moet schijnzelfstandigheid tegengaan.

Door problemen met de praktische uitvoering blijft handhaving van die wet tot nu toe grotendeels achterwege. Vanaf volgende week wordt die handhaving wel wat verder opgevoerd; iedereen die met kwade bedoelingen de wet overtreedt, wordt dan aangepakt.

De Belastingdienst gaat de komende maanden bij minimaal honderd opdrachtgevers in verschillende sectoren langs om te praten over hun manier van werken.


Bron: NU.nl