Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Maatoug over naheffingen bij schijnzelfstandigheid

Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Maatoug over naheffingen bij schijnzelfstandigheid

18 oktober 2022 - Het kamerlid Maatoug (GL) heeft vragen gesteld over naheffingen bij schijnzelfstandigheid aan u en aan de minister van SZW.

 

 

In Den Haag begint het onderwerp weer meer te leven! Voorkom naheffingen door schijnzelfstandigheid, gebruik BVIK." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK

 
Omdat het zwaartepunt van de vragen bij de werkwijze door de Belastingdienst ligt wordt voorgesteld dat de beantwoording door u wordt gedaan mede namens de minster van SZW. 


Bron: Tweede Kamer