Polderoverleg over ZZP en flex klapt

Polderoverleg over ZZP en flex klapt

4 september 2017 - De vakbonden FNV, CNV en VCP stappen per direct uit het overleg in de polder over de arbeidsmarkt. Dat bevestigen ingewijden tegenover De Telegraaf.

Inmiddels hebben de drie vakbonden dit bevestigd. „Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan”, melden de bonden.


“Met referte aan 'reactie werkgevers'. De contracten waarbinnen de BVIK’er werkt hebben geen ‘last’ van onbepaalde tijdscontracten waardoor een opdrachtgever ‘rare’ risico’s heeft. Het werkgeversrisico wordt opgelost binnen de besloten vennootschap, zeker als het gaat om doorbetaling bij ziekte zijn er goede verzekeringsoplossingen."

Jelle J. de Boer | manager BVIK

Voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vanmorgen de formatietafel telefonisch hierover geïnformeerd.

Onlangs beloofden FNV-voorzitter Han Busker en werkgeversvoorman Hans de Boer nog aan de formerende partijen dat zij hard hun best zouden doen om tot een groot arbeidsmarkt te komen.

Dat is niet gelukt. De drie vakbonden stappen uit het overleg omdat ze niet willen instemmen met onder meer een versoepeling van het ontslagrecht. Naar verluidt worden de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel niet gestaakt.

Loondoorbetaling
Onlangs meldde De Telegraaf dat werkgevers en vakbonden er bijna uit waren op het gebied van de loondoorbetaling bij ziekte. Kleine ondernemers kunnen de last van twee jaar loon doorbetalen vaak niet aan, zo is de klacht van werkgevers. Ook dit akkoord is nu van tafel.

De werkgevers willen dat het ontslagrecht wordt versoepeld. De vakbonden zijn hier mordicus tegen en eisen meer vaste banen voor hun achterban. De bonden vinden dat ze hiervoor veel te weinig toezeggingen krijgen van de werkgevers.

Reactie werkgevers
Werkgeversvoorzitter De Boer vindt het ‘betreurenswaardig’ dat het arbeidsmarktoverleg is mislukt. Na veertien maanden overleg is het niet gelukt om nader tot elkaar te komen, legt hij uit.

“Ik wilde na een akkoord voor een zaal ondernemers kunnen staan en tegen hen zeggen dat ze weer zonder rare risico’s contacten voor onbepaalde tijd kunnen aanbieden.” Daarom wilde De Boer het ontslagrecht aanpakken en de loondoorbetaling bij ziekte verkorten van twee jaar tot drie maanden.

Sprong
“Steeds als die onderwerpen concreet werden, kwamen er niet uit”, schetst De Boer. “Op een gegeven moment moet je springen, maar die sprong werd door de vakbonden nooit gemaakt.”

De werkgeversvoorzitter rekent erop dat het pensioenoverleg door kan gaan. “Dat is echt van een andere orde.” De verhoudingen met de vakbonden zijn ook niet verzuurd door het klappen van het arbeidsmarktoverleg, stelt hij. “Ik heb steeds goed overleg gehad met Busker en anderen van de FNV. Geen kwaad woord over hun persoonlijkheden. We hebben elkaar geen blauwe ogen geslagen.”

Het is nu aan de formerende partijen om zelf knopen door te hakken, zegt De Boer. “Onze voorstellen zullen ook op de formatietafel komen te liggen, zonder akkoord met de bonden, dus op onversneden wijze."

Teleurgesteld
FNV-voorzitter Busker is teleurgesteld in de uitkomst: „Afgelopen dagen is gebleken dat we met deze werkgevers geen afspraken kunnen maken over het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en het afschaffen van oneerlijke payroll-constructies.”

Ook Maurice Limmen, voorzitter van CNV baalt: „Nu was het moment geweest om gezamenlijk met werkgevers werkend Nederland weer zekerheid te bieden en de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen.”

Moeizaam
De polder onderhandelt al heel lang over de arbeidsmarkt. Die besprekingen gingen van meet af aan zeer moeizaam. Voor de zomer leek het er al op dat het polderoverleg tot niets zou leiden. Des te opvallender was de ferme belofte van De Boer en Busker bij de formatietafel toch nog een poging te zullen wagen.

Voor VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is een polderdeal zeer gewenst. Veranderingen in de sociale wetgeving liggen gevoelig en draagvlak van de sociale partners maakt politieke besluitvorming dan veel gemakkelijker.

Pensioen
De onderhandelingen over een nieuw pensioensysteem slepen ook al tijden voort. De vakbonden gaan hier formeel mee door, maar of dit nog kans van slagen heeft is twijfelachtig. Binnen de FNV protesteren inmiddels tienduizenden gepensioneerden. Zij vrezen erop achteruit te gaan als de polder zou besluiten over te stappen op een geïndividualiseerd pensioen.

Vrijdag is er pensioenoverleg bij de FNV. Initiatiefnemer Paul Vermaseren van een open brief van FNV Senioren aan voorman Busker zei al dat het op dat overleg zal ’knallen’.


Bron: telegraaf