TVL: maximaal 50.000 euro per 4 maanden

TVL: maximaal 50.000 euro per 4 maanden
Datum: 19-06-2020 Tags: TVL, RVO, Coronacrisis, ZZP, TOGS, NOW, SBI-code,

28 mei 2020 - De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

“Als de omzet met 30% is gedaald door COVID-19 dan kan de BVIK'er gebruik maken van de TVL / Tegemoetkoming Vaste Lasten zo ook van de NOW / Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid ter compensatie van de loonkosten." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK


Voor wie is deze regeling?

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

De regeling is ook voor organisaties met een horecafunctie, zoals hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horecagelegenheid. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet verloren hebben. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte. Bedrijven krijgen maximaal 50.000 euro belastingvrij over 4 maanden.

Waaruit bestaat de TVL?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
  • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
  • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

TVL in relatie tot TOGS en NOW

Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Relatie met NOW

Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Aanvragen

Je kunt de tegemoetkoming vanaf eind juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

Jouw onderneming en bijbehorende SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken. Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Het opgeven van een wijziging in de activiteitenomschrijving en/of SBI-code bij KVK is altijd mogelijk. Wij kunnen je daarbij om bewijs vragen. Maar wees je ervan bewust dat je hiermee niet alsnog automatisch in aanmerking komt voor de TVL-regeling. Dat is aan RVO.

Let op! Als je besluit je SBI-code te wijzigen in je KVK-registratie dan kan dat gevolgen hebben voor het uitvoeren van je activiteiten, een eventuele pensioenplicht en de CAO waar je onder valt. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met een ruimte mag gebeuren. Wanneer een SBI-code wijzigt kan dit van invloed zijn op de activiteiten die je mag doen op je locatie. Daarnaast geldt voor bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken een verplichte deelname aan de pensioenregeling. Een wijziging van de SBI-code kan er voor zorgen dat je onder een andere CAO komt te vallen. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor de lonen en pensioenen van je personeel, bijvoorbeeld door een ander pensioenfonds.

Indien je vindt dat de SBI-code waaronder je nu geregistreerd staat, niet overeenkomt met de activiteiten van je onderneming, meld dit dan bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Selectie voor regelingen gebeurt op dit moment op basis van de hoofdactiviteit en nevenactiviteiten.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.


Bron: KvK