Verzekering voor zzp'ers

WW en WIA ook voor de zzp'er

Bij BVIK is het inkomen van de zzp’er verzekerd. Een aparte arbeids- ongeschiktheidsverzekering is niet nodig. De zzp’er onderneemt vanuit zijn Flex DUBV is hij opgenomen in het sociale stelsel en kan hij gebruik maken van de sociale verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheids- uitkering (WIA) en een werkloosheids- uitkering (WW). Daarbij is ook de Wet Verbetering Poortwachter inbegrepen. En dat allemaal met behoud van de voordelen van het ondernemersschap.

Dit is mogelijk doordat de zzp’er onderneemt vanuit een Declarabele Uren (FLEX) B.V. volgens het Uniforce Concept. Hij is directeur van zijn eigen B.V. maar deze B.V. is zo ingericht dat hij zichzelf als werknemer kan detacheren bij opdrachtgevers. Daarmee is hij ook verplicht om premies werknemersverzekeringen af te dragen aan de Belastingdienst. Hij valt hiermee binnen het sociale stelsel en heeft daardoor recht op:

 

Focus op vakgebied

BVIK is een oplossing voor ondernemers die zich willen focussen op hun vakgebied zonder te veel tijd kwijt te zijn met andere ondernemerszaken. Met BVIK hoeft de ondernemer zich niet meer druk te maken om zijn arbeidsrelatie met de opdrachtgever, zijn boekhouding en inkomen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.