Wet verbetering poortwachter pakket

Wet verbetering Poortwachterpakket

Met BVIK heeft u als zzp'er recht op WIA dankzij o.a. een pakket Wet verbetering Poortwachter.

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) bestaat sinds 1 april 2002. De Wvp moet werknemers helpen bij hun re-integratie en voorkomen dat ze onnodig lang ziek thuis zijn. De werknemer en werkgever moeten er samen voor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Zij zijn volgens de Wvp allebei verplicht om hieraan mee te werken. Kan de werknemer door zijn ziekte of handicap zijn oude werk niet meer doen? Dan is er misschien wel ander geschikt werk te vinden. De werkgever kan hiervoor een re-integratiebureau inschakelen. Samen met de werknemer bekijkt het bureau welke mogelijkheden er zijn (bron : www.uwv.nl). Mocht de zzp'er na twee jaar nog niet zijn gereïntegreerd dan heeft hij recht op WIA. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is dan ook niet nodig bij deze vorm van ondernemen. Het inkomensverlies tijdens deze 1e twee ziektejaren wordt opgevangen door de ziekteverzuimverzekering.

 

Bij het BVIK concept is deze taak uitbesteed aan Sociaal Fonds Zelfstandigen (SFZ) en de kosten voor het begeleiden van deze wettelijke verplichtingen zijn inbegrepen in de maandelijkse BVIK kosten. Deze combinatie zorgt er tevens voor dat er verzekeringsproducten te maken zijn voor BVIK.

 

Bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zijn onderstaande punten opgenomen in het SFZ Wet Verbetering Poortwachter Pakket:

  • Ziekmelding van de werknemer (datum, opgegeven reden), de zelfstandig ondernemer dient zichelf bij SFZ ziek te melden.
  • Ingevulde vragenlijst telefonische ziekmelding.
  • De probleemanalyse en advies van de arbodienst en alle bijstellingen daarvan.
  • Het plan van aanpak en alle evaluaties en bijstellingen daarvan.
  • Gegevens die betrekking hebben op het verloop van ziekteverzuim van de werknemer (de ondernemer zelf).
  • Activiteiten die de werknemer heeft ondernomen voor zijn reïntegratie (bijvoorbeeld: het volgen van een rugtraining).
  • Alle correspondentie en documenten (waaronder ook facturen) die op deze activiteiten betrekking hebben.
  • Verslagen van de contacten die de werknemer heeft gehad met de arbodienst (de zeswekelijkse gesprekken).
  • Verslagen van de evaluatiegesprekken over het plan van aanpak.
  • Eventueel: een deskundigenoordeel van UWV (als dat is aangevraagd).

 

Vorige pagina