WIA Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidverzekering voor zzp'er

Als zzp'er zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) toch verzekerd van inkomen!

Een medewerker die in loondienst werkt bij een werkgever of via een uitzendorganisatie heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit is mogelijk doordat hij gebruik kan maken van het sociale verzekeringsstelsel dat Nederland kent. In de loonberekening is hier al rekening mee gehouden. Wanneer de werknemer ziek is zorgt de werkgever de eerste twee jaar voor de uitbetaling. De meeste werkgevers verzekeren zich hiervoor. Daarnaast moet er vanaf de eerste dag worden voldaan aan de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet is erop gericht om medewerkers snel weer te laten re-integreren. Hierbij hoort een bezoek aan de bedrijfsarts en een re-integratieplan. Pas als hier aan is voldaan en de medewerker is na twee jaar nog niet in staat om te werken dan krijgt hij Volgens de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) een uitkering. Zelfstandigen bouwen deze zekerheid niet op, zij vallen buiten het sociale stelsel. Wel kunnen zijn een AOV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Met BVIK vallen ook zzp’ers binnen het sociale stelsel en hebben dus géén AOV nodig!

 

Deelname aan het sociale verzekeringsstelsel

Bij BVIK werkt de zzp’er vanuit zijn eigen Declarabele Uren (Flex) B.V. Binnen deze Declarabele Uren (FLEX) B.V. is de zzp'er zelf directeur. Deze BV is zo ingericht dat hij zichzelf als werknemer kan detacheren bij zijn opdrachtgevers. Daarmee is hij ook verplicht om premies werknemersverzekeringen af te dragen aan de Belastingdienst. Hij valt hiermee binnen het sociale stelsel en heeft recht op een arbeidsongeschiktheiduitkering na twee jaar en na het doorlopen van de Wet verbetering Poortwachter.

 

De Wet WIA bestaat uit twee regelingen:

 

 

Vorige pagina