WW-uitkering voor de zzp'er

Geen opdracht? Geen nood! WW-uitkering voor zzp'ers | BVIK

BVIK geeft zzp’ers die geen opdrachten meer kunnen vinden recht op een WW-uitkering.

Een medewerker die in loondienst werkt bij een werkgever of via een uitzendorganisatie heeft recht op een werkloosheidsuitkering bij werkloosheid. Dit is mogelijk doordat hij gebruik maakt van het sociale verzekeringsstelsel dat Nederland kent. In de loonberekening is hier al rekening mee gehouden.

Verzekerd van inkomen bij werkloosheid.

De zzp’er die via BVIK met een Declarabele Uren FLEX B.V. onderneemt is ook verzekerd van inkomen bij werkloosheid.

De Declarabele Uren (FLEX) B.V. is zo ingericht, door middel van o.a. statuten, dat de zzp’er zichzelf als werknemer kan detacheren bij opdrachtgevers. Daarmee is hij ook verplicht om premies werknemersverzekeringen af te dragen aan de Belastingdienst. Hij valt hiermee binnen het sociale stelsel en heeft recht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering).

Een WW-uitkering is wel afhankelijk van een aantal zaken:

  • In de 36 weken voor ontslag moet de ondernemer 26 weken in loondienst zijn geweest binnen zijn eigen Declarabele (FLEX) B.V. of i.c.m. voorgaande, aansluitende jaren in loondienst.
  • De ondernemer is buiten zijn schuld werkloos geworden.
  • De ondernemer is beschikbaar voor betaald werk.
  • De ondernemer kan minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden een WW-uitkering krijgen.
  • De volledige uitkering is de eerste twee maanden 75% van het premieplichtig loon en vanaf de derde maand 70%. Met een maximum van c.a. € 2.750,- per maand.

 

Het Sociaal Fonds Zelfstandigen (SFZ), waar de zzp’er lid van is, helpt bij het aanvragen van de WW uitkering. De ontslagprocedure loopt via een (bijzondere) aandeelhoudersvergadering die op dit vlak wordt geleid door Uniforce Group.

 

 

Vorige pagina