ZZP / DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Met de wet DBA worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer / opdrachtgever beter in balans gebracht.

Met de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht.

Wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten dat er geen sprake is van loondienst. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen.

Alternatief DBA

Omdat het Uniforce Concept is opgenomen binnen het BVIK pakket, is de wet DBA feitelijk niet van toepassing. Terwijl de opdrachtgever ook de zekerheid heeft dat hij geen loonheffing hoeft af te dragen. Er is nooit sprake van een arbeidsovereenkomst / loondienstverband tussen een zzp’er en opdrachtgever wanneer de zzp’er een Declarabele Uren (FLEX) B.V. (DUBV) heeft en een geldige Verklaring Uniforce Registratie (VUR) heeft afgegeven aan zijn opdrachtgever.

Dus de zelfstandig ondernemer die zichzelf verhuurt aan andere bedrijven en:

  • daarbij nagenoeg hetzelfde werk verricht als werknemers van dat bedrijf;
  • daarbij een gezagsverhouding heeft met de opdrachtgever (hij/zij kan bepalen hoe het werk uitgevoerd dient te worden);
  • zich niet kan laten vervangen door een zelf gekozen vervanger...

...die kan met BVIK toch zelfstandig ondernemen.

 

Vorige pagina