Zzp'er moet zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Zzp'er moet zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

1 oktober 2018 - Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, dus ook voor zzp'ers. Ongeacht de omvang van hun bedrijf moeten zij meebetalen aan deze collectieve verzekering. Onzinnig, vindt ZZP Nederland.

Het plan wordt vandaag gepresenteerd op het jaarcongres. De AWVN denkt aan een verzekering die geldt voor iedereen die langer dan één jaar ziek is en waarbij niemand geweigerd kan worden.

Alle werkenden moeten dan meebetalen door middel van een premie, die in het brutoloon of tarief van de werkende wordt verwerkt. 

BVIK maakt de sociale tijdbom onschadelijk, elke deelnemer draagt bij aan het sociale bestel en zo voor het onderhouden van onze welvaart staat." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK


'Sociale tijdbom'

"Er komen steeds meer zzp'ers en dat betekent dat het aantal werkende mensen dat bijdraagt aan het sociale zekerheidsstelsel kleiner wordt en daarmee in gevaar komt", zegt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde. Dat betekent volgens hem dat er uiteindelijk te weinig premies binnenkomen om dat stelsel zoals het nu is overeind te houden. 

Hij noemt het een 'maatschappelijk probleem' en een 'sociale tijdbom'. "Ondernemerschap betekent niet dat je geen verplichtingen hebt." Een opvallend standpunt omdat werkgevers tot nu toe vonden dat zzp'ers zelf mochten bepalen wat ze willen.

Ziek? Dan in de bijstand

Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 80 procent van de zelfstandigen zonder personeel geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft. Hoofdreden is dat premies te duur zijn en dat is een groot risico.

Want wie als zzp'er langdurig ziek worden of gehandicapt raakt en niet verzekerd is of geen zak geld heeft liggen, heeft dan geen inkomen meer en komt in de bijstand terecht. Vakbonden vinden al langer dat hier een oplossing voor moet komen, vooral omdat er steeds meer zzp'ers bijkomen.

'Onzinnig' en 'lariekoek'

ZZP Nederland noemt het plan van de AWVN 'onzinnig'. "Het argument dat er te weinig premies worden opgehoest is lariekoek", zegt voorzitter Maarten Post. Werkgevers zijn volgens hem gewoon bang dat ze zelf meer premie moeten afdragen. "Ondernemers hebben geen rechten in deze, dus ook geen plichten."

Volgens hem valt het bovendien wel mee met het aantal onverzekerde ondernemers. Van de 1,4 miljoen zzp'ers haalt de helft echt een inkomen uit het ondernemerschap, zegt Post

Vermogen als vangnet

Tot de rest behoren ook 'huisvrouwen die drie jurken naaien en verkopen en bijklussende hoogleraren'. "Van die 700.000 is de helft verzekerd. De rest heeft of eigen vermogen of een ander vangnet."

Daarnaast bestaan er volgens ZZP Nederland genoeg mogelijkheden om je te verzekeren als ondernemer. "Al moet de polis beter en de premie omlaag, maar daar wordt al over gepraat. Het onderwerp staat op de agenda."

Verzekering te duur

Zelf geld opzij zetten, voor ziekte of om een inkomensgat tot aan het pensioen op te vullen, doet een groot deel niet volgens AWVN. Dertig procent van de zzp'ers zou hier financieel helemaal niet toe in staat zijn.  

AWVN-woordvoerder Van der Velde vindt dat er ook goed gekeken moet worden naar wat financieel haalbaar is voor ondernemers maar zegt ook: "Stel dat je echt niets kan betalen dan moet je je afvragen of je wel de juiste baan hebt."


Bron: RTLZ