BVIK - engels

Vrijheid in het ondernemen

Wanneer iemand besluit zzp’er te worden moet er veel worden geregeld. Welke rechtsvorm? Een FLEX B.V. of eenmanszaak? Doe ik de boekhouding zelf? Wat als ik geen opdrachten heb of ziek word? …

BVIK is een oplossing voor ondernemers die zich willen focussen op hun vakgebied zonder te veel tijd kwijt te zijn met andere ondernemerszaken. Met BVIK hoeft de ondernemer zich niet meer druk te maken om zijn arbeidsrelatie met de opdrachtgever, zijn boekhouding en inkomen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Alles is inbegrepen en de Wet DBA is feitelijk gezien de werknemersstatus niet van toepassing!

Keuze rechtsvorm

Declarabele Uren (FLEX) B.V. (DUBV), ondernemen met een rechtsvorm die 100% waterdicht is voor zowel de zzp'er als de opdrachtgever. De ZZP'er draagt verplicht premies af voor de uren die hij heeft gefactureerd. De opdrachtgever kan de BVIK'er inhuren met een overkoepelende ketenaansprakelijkheidsverzekering bij Uniforce, assurance-verklaring door accountant, periodiek verklaring van goed betaling gedrag belastingen en met als bevestiging van dit alles de VUR.

Online boekhouding

Geen lastige Excelsheets of dure accountants. Bij BVIK is een compleet online boekhoudpakket inbegrepen. Dit online boekhoudpakket bevat o.a. het volgende: intakegesprek, boekhouding per kwartaal, BTW aangifte per kwartaal, jaarrekening, accountantsverklaring, aangifte vpb, publicatiestukken KVK en salarisadministratie. Bovendien is de boekhouding overal en 24 uur per dag online in te zien en bij te werken. Zo houdt de zzp’er meer tijd over voor zijn werk.

Verzekering

Bij BVIK is het inkomen van de zzp’er verzekerd. Een aparte arbeids- ongeschiktheidsverzekering is niet nodig. De zzp’er onderneemt vanuit zijn Flex DUBV is hij opgenomen in het sociale stelsel en kan hij gebruik maken van de sociale verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheids- uitkering (WIA) en een werkloosheids- uitkering (WW). Daarbij is ook de Wet Verbetering Poortwachter inbegrepen. En dat allemaal met behoud van de voordelen van het ondernemersschap.

Kosten BVIK pakket

Het complete dienstenpakket dat BVIK aanbiedt kost € 295,- per maand excl. BTW (vanaf 01/11/2015 €299,-). Dit bedrag is inclusief de volgende services/kosten:

  • Een totaal boekhoudpakket mét accountantsverklaring.
  • De conceptkosten van Uniforce Group inzake de Declarabele Uren (FLEX) B.V.
  • Deelname aan het sociale stelsel waardoor er geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV verzekering) noodzakelijk is.
  • Registratie Sociaal Fonds Zelfstandigen (SFZ) waarmee voordelig andere verzekeringen kunnen worden afgesloten of een pensioenvoorziening in eigen beheer kan worden opgebouwd.