Privacystatement

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Rechten

Indien u incidenteel niet benaderd wenst te worden voor nieuwe scherpe acties of andere nieuwe producten van BVIK, kunnen wij er voor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd. Wij verzoeken u dit aan ons kenbaar te maken door een mail te sturen naar

Wilt u weten of de gegevens die wij van u hebben juist zijn, kunt u daar navraag bij ons naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. Van belang is dat u dit verzoek schriftelijk indient en als bijlage een ondertekende kopie van een geldig uw paspoort of identiteitskaart bijvoegt. U kunt dit verzoek, liefst aangetekend of met bewijs van ontvangst, sturen naar BVIK Postbus 76820, 1070 KC Amsterdam.

 

Back