Ook Amerikaans bedrijfsleven tegen afschaffing dividendbelasting

Ook Amerikaans bedrijfsleven tegen afschaffing dividendbelasting

07 september 2018 - De Amerikaans-Nederlandse Kamer van Koophandel is tegen het plan om de dividendbelasting af te schaffen. De AmCham zegt dat de maatregel nauwelijks voordelen voor Amerikaanse multinationals heeft.


Amerikaanse multinationals kunnen door het wederzijdse belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten nu al aanspraak maken op vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting, stelt de organisatie.

“Verlaging VPB zal meer in het voordeel werken van het bedrijfsleven dan het afschaffen van dividend belasting omwille van het investeringsklimaat. Een verlaging van de vennootschapbelasting is voor onze BVIK’ers uiteraard ook erg interessant, te meer reden om verder op de website te kijken."

Jelle J. de Boer | manager BVIK

 

Verder maakt de ondernemersvereniging zich zorgen over het ontbreken van draagvlak voor het plan. De discussie erover zou tot algehele negatieve beeldvorming rond multinationals leiden.


Het kabinet kan beter het vestigingsklimaat in brede zin versterken, schrijft de AmCham. Dat kan bijvoorbeeld door een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting en door belastingvoordelen voor expats in stand te houden.


De American Chamber of Commerce in the Netherlands vertegenwoordigt Amerikaanse bedrijven die in Nederland actief zijn.


Staatssecretaris Menno Snel is verbaasd over de draai van de instelling, die eerder nog voor afschaffing van de dividendbelasting was: ''Mensen mogen altijd van mening veranderen, maar het is wel opmerkelijk.''


Hij zegt dat de AmCham de indruk wekt dat het kabinet zich niet inspant voor het vestigingsklimaat in Nederland. ''Dat frame is onjuist.''


Bron: Nu.nl