Update algemene informatie over NOW3 (vanaf 1 oktober 2020)

Update algemene informatie over NOW3 (vanaf 1 oktober 2020)

21 januari 2021 - De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van 21 januari over het steunpakket.

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.


 

Een verlening van 9 maanden (tot en met juni 2021) om de COVID19 periode door te komen met ruimere compensaties: maximaal 85% loonsom, startende ondernemers doen mee, voorraad ondersteuning, garantiefonds evenementen etc. Laten wij hopen dat deze periode van financiële ondersteuning voldoende is icm het vaccinatie beleid om de economie enigszins op de been te houden." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK

 

Doelgroep en voorwaarden

 •  Welke bedrijven komen er in aanmerking voor de NOW3, en onder welke voorwaarden?
 • Wat zijn de gevolgen als ik niet in aan de vorowaarden heb voldaan?
 

Tijdvakken NOW3

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent 3 tijdvakken:

 • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (= 3e UWV-aanvraagperiode)
 • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021(= 4e UWV-aanvraagperiode)
 • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (= 5e UWV-aanvraagperiode)

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

Het loket om NOW3.2 (tijdvak januari- maart) aan te vragen gaat naar verwachting 15 februari open tot en met 14 maart.

UWV hanteert voor de NOW 1, 2 en 3 in totaal 5 aanvraagperiodes

NOW 1 = eerste aanvraagperiode (maart, april en mei), is eerste tranche in de regeling.

NOW 2 = tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september), is tweede tranche in de regeling.

NOW 3 kent:

 • derde aanvraagperiode (oktober, november en december), is derde tranche in de regeling
 • Vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021), is de vierde tranche in de regeling
 • vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021), is de vijfde tranche in de regeling

De aanvraagperiodes van UWV hebben dus betrekking op de te onderscheiden tijdvakken.

Periodes dat u NOW3 kunt aanvragen

 • NOW 3.1: U kon tussen 16 november en 28 december 2020 bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober, november, december (NOW3, eerste tijdvak) 
 • NOW 3.2: Voor de NOW 3, tweede tijdvak is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
 • NOW 3.3: Voor de NOW 3, derde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

Meer informatie over de NOW-subsidie vindt u ook op de website van UWV.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, konden bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

NOW3.1 aanvragen is niet meer mogelijk.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 2, januari 2020 tot 1 april 2021)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

NOW3.2 aanvragen is mogelijk vanaf 15 februari 2021.

Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 3, 1 april 2020 tot 1 juli 2021)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 april, 1 mei of 1 juni 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.


Bron: Rijksoverheid