ZZP-ers zijn GeldGrabbelaars! Of toch niet?

ZZP-ers zijn GeldGrabbelaars! Of toch niet?

30 oktober 2012 - In mijn vorige blog betichtte ik overheden van misbruik van ZZP’ers. Daar horen natuurlijk ook cijfers bij. Hard cijfermateriaal is moeilijk te vinden maar uit een paar bronnen komen we een aardig eind.

 

 

Veel ZZP’ers concurreren met vaste betrekkingen en maken uiteraard zelf de keuze om te gaan werken tegen een ‘lager’ tarief met onderzekerheden." 

Jelle J. de Boer | manager BVIK

 

Kosten van een ambtenaar

Om te beginnen: wat kost een ambtenaar eigenlijk? Gelukkig helpt het ministerie van Financiën ons daar ieder jaar weer bij met haar rapport “Handleiding overheidstarieven”. Financiën berekent per schaal wat een ambtenaar zou moeten kosten om kostendekkend te zijn op basis van loonkosten en overhead.

Uurtarief van een ambtenaar op schaal 13: € 89, exclusief BTW en eventuele opslag. Zonder opslag dus! Waarom is dat belangrijk? Opslag is nodig om risico’s te dekken. Geen opslag, dan geen reserves om tegenvallers op te vangen. Dit uurtarief is derhalve kaal en er is geen onderneming die het in haar hoofd zou halen op deze wijze te calculeren. En dan hebben we het niet over het feit dat zzp’ers, als onderdeel van het vak, regelmatig thuis zitten zonder opdracht…

Kosten van een zzp’er

Oké. Als we een schaal 13 functie als voorbeeld nemen, een redelijk gemiddelde voor ZZP’ers, wat kost dan een zzp-er? Meer dan de €89 per uur van hierboven? Kan, maar in slechte tijden ook minder! Ik zie regelmatig €60 per uur voorbij zien komen! Maar… het uurtarief voor een zzp’er is misschien niet zo belangrijk.

Een zzp’er moet ook leven

Wat belangrijk is voor die zzp’er is het gemiddelde jaarinkomen. Een zzp’er moet omgaan met verschillende factoren die daar invloed op uitoefenen zoals tarief, aantal dagen per week, tijd tussen opdrachten, tijd voor ziekte, vakantie en opleiding en tijd voor administratie & acquisitie. En natuurlijk magere en vette jaren. Een zzp’er kan daar zelf een inschatting van maken maar mijn ervaring is dat het niet ongebruikelijk is een opdracht te hebben voor drie dagen per week (ons is zuunig en de zzp’er kost zo ook al zat), een aantal weken tot maanden tussen opdrachten en voor acquisitie, administratie en opleiding één tot anderhalve dag per week.

Ik heb in 2010, op basis van de gegevens die ik toen ruimschoots voorhanden had, een berekening gemaakt. Natuurlijk zijn er zzp’ers die goed verdienen. Maar zzp’ers die gemiddeld over een periode van enkele jaren goed verdienen … dat zijn er heel, heel erg weinig. Als een zzp’er een flinke opdracht heeft met een vet tarief dan stroomt het geld binnen, dat is waar. Maar hij doet er verstandig aan daar een substantieel deel van opzij te zetten voor magere tijden, pensioen, opleiding, ziekte, verzekering en fiscus. De verstandige zzp’ers bouwen een reserve op voor één tot anderhalf jaar. Dus laat die nieuwe Ferrari nog maar even wachten! En het is ook nog eens zo dat zzp’ers van vandaag op morgen kunnen worden weggestuurd … je bent nooit zeker van je opdracht, hoe goed je het ook doet (leve de gevolgen van politieke besluitvorming).

Schrikken geblazen: gemiddelde interim manager verdient minder dan een ambtenaar

Wat mijn berekeningen in 2010 aantoonden was schrikbarend. Over een periode van vijf tot tien jaar was het gemiddelde inkomen van de gemiddelde interim-manager lager dan dat van een vergelijkbare ambtenaar. LAGER! En de zzp’er werkt harder omdat hij allerlei zaken die de ambtelijke organisatie voor een ambtenaar regelt zelf moet doen – veelal in de avond-uren en/of in het weekend. En slapen in moeilijke tijden? Lukt dat? Of is de nachtrust in de Ferrari weggescheurd?

Inderdaad… Zwakzinnigen Zonder Pensioen. Of Zware Zorg Pakketten … Want welk weldenkend mens zou dat doen? En erger … het kan zomaar voorkomen dat een zzp’er aan het einde van zijn reserves nog een paar maanden zonder opdracht zit. Ik ken er voldoende die hun pensioen voortijdig laten uitkeren zodat hun kinderen nog een dak boven het hoofd hebben. En dat zijn de gelukkigen … ik ken er ook die geen pensioen opbouwen (!) en dus niets voortijdig kunnen laten uitkeren.

Waarom zijn er nog zzp’ers?

Ik hoor veel bij overheden dat je, voor het grote geld, zelfstandig moet worden. Maar als u vindt dat het bovenstaande enigszins hout snijdt dan weet u wel beter. Zzp’er wordt je niet voor het geld maar voor het beroep. Omdat je je werk leuker vindt dan de organisatie waarin je werkt. Omdat je nieuwe uitdagingen zoekt en daadwerkelijk een toegevoegde waarde wilt hebben. Omdat je jezelf voortdurend wil ontwikkelen. Die nieuwe Ferrari … neuh … die komt er toch niet.

Vorige blog: 'De Overheid maakt misbruik van ZZP’ers'


Bron: ZiPconomy